Spotkanie informacyjne odbędzie się 10.09.2020 r. godzina 17:00 Ustroń Dobka – Pole Biwakowe, będzie również możliwość uczestnictwa online (link w poniedziałek),

ZWOŁUJE SIĘ WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 10.09.2020 R. GODZINA 18:30 USTROŃ DOBKA POLE BIWAKOWE, BĘDZIE UDOSTĘPNIONA MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA ONLINE

Program Zebrania:

 • otwarcie zebrania
 • sprawdzenie kworum
 • wybór przewodniczącego i protokolanta
 • przedstawienie sprawozdania merytorycznego sezon 2019/2020
 • przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019
 • przedstawienia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 • głosowanie nad sprawozdaniem finansowym (podjęcie uchwały)
 • głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu (podjęcie uchwały)
 • przedstawienie zmian w statucie, odnośnie dostosowania do przepisów dotyczących OPP
 • głosowanie nad zatwierdzeniem zmian w statucie (podjęcie uchwały)
 • wolne wnioski
 • zakończenie zebrania