Sekcja zaawansowana

KADRA SZKOLENIOWA

Maciek Ogonowski

tel. 608 048 866
e-mail: maciek.srsczantoria@gmail.com

TERMINY ZAJĘĆ

Wtorek – godzina 16:30 – 18:00
Czwartek – godzina 18:00 – 19:30

Zajęcia ogólnorozwojowe odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – Ustroń Polana.

Zajęcia mogą odbywać się na sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym w zależności od warunków atmosferycznych.

ZAWODNICZKI
  • Olga Ogonowska
  • Julia Pasterny
  • Oliwia Gawlik
ZAWODNICY
  • Mateusz Sikora
  • Jan Peleck
  • Seweryn Pasterny
  • Antoni Borycki
  • Michał Kustra
  • Krystian Cienciała
OPŁATY

W odpowiedzi na wnioski rodziców:
– w bieżącym sezonie obowiązywała będzie opłata stała
– stosuje się różnicowanie wielkości opłaty przy pierwszym i kolejnym dziecku

150 zł/m-c – za pierwsze dziecko
110 zł/m-c – za drugie i kolejne dziecko

Numer konta do wpłat:
04 1050 1070 1000 0090 8070 3540

Sponsorzy i partnerzy SRS Czantoria