Sekcja zaawansowana

KADRA SZKOLENIOWA

Maciek Ogonowski

tel. 608 048 866
e-mail: maciek.srsczantoria@gmail.com

TERMINY ZAJĘĆ

Wtorek – godzina18:00 – 19:30
Czwartek – godzina 18:00 – 19:30

Zajęcia ogólnorozwojowe odbywają się na terenie SP6 im Józefa Kreta w Ustroń – Nierodzim.

Zajęcia mogą odbywać się na sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym w zależności od warunków atmosferycznych.

ZAWODNICZKI
 • Olga Ogonowska
 • Zofia Sikora
 • Maja Czerwińska
 • Oliwia Gawlik
 • Julia Kubień
 • Lena Kulig
 • Sandra Jarząbek
ZAWODNICY
 • Mateusz Sikora
 • Michał Kustra
 • Filip Pasterny
 • Wojciech Pilch
OPŁATY

W odpowiedzi na wnioski rodziców:
– w bieżącym sezonie obowiązywała będzie opłata stała
– stosuje się różnicowanie wielkości opłaty przy pierwszym i kolejnym dziecku

150 zł/m-c – za pierwsze dziecko
110 zł/m-c – za drugie i kolejne dziecko

Numer konta do wpłat:
04 1050 1070 1000 0090 8070 3540

Sponsorzy i partnerzy SRS Czantoria