Sekcja Start

KADRA SZKOLENIOWA

Maciek Ogonowski

tel. 608 048 866
e-mail: maciek.srsczantoria@gmail.com

TERMINY ZAJĘĆ

Poniedziałek – godzina 16:30 – 18:00
Środa – godzina 16:30 – 18:00

Zajęcia ogólnorozwojowe odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – Ustroń Polana.

Zajęcia mogą odbywać się na sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym w zależności od warunków atmosferycznych.

OPŁATY

W odpowiedzi na wnioski rodziców:
– w bieżącym sezonie obowiązywała będzie opłata stała
– stosuje się różnicowanie wielkości opłaty przy pierwszym i kolejnym dziecku

150 zł/m-c – za pierwsze dziecko
110 zł/m-c – za drugie i kolejne dziecko

Numer konta do wpłat:
04 1050 1070 1000 0090 8070 3540

Sponsorzy i partnerzy SRS Czantoria