Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest umożliwienie spędzenia wolnego czasu dzieciom i młodzieży na świeżym powietrzu. W wybranej sekcji narciarskiej popularyzujemy ideę postawy sportowca kształtującą jednocześnie charakter młodych ludzi. Nabywanie umiejętności pod okiem instruktorów jest ważnym elementem wypełniającym szeroko pojęte krzewienie kultury fizycznej, co weryfikują systematycznie na organizowanych zawodach narciarskich w Ustroniu i poza jego granicami.

Od XI 2005 r. funkcjonują sekcje narciarskie: rekreacyjna i sportowa. W XII 2009 r. utworzono sekcję narciarzy „starszych”, którzy w swej historii mają wiele osiągnięć na arenie Mistrzostw Polski, zaś od XII 2010 r. istniejące trzy sekcje narciarskie uzupełniła sekcja „zaawansowana” – pośrednia, między sekcją rekreacyjną a sportową.

Zarząd SRS „Czantoria” Ustroń
Sławomir Kohut – Prezes Zarządu

Agnieszka Greene – Wiceprezes Zarządu

Agata Szajter – Skarbnik

Mateusz Michnik – Sekretarz

Przemysław Saniternik – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna SRS „Czantoria” Ustroń
Mirosław Stanisław Kulis

Piotr Heczko

Lucyna Wojciech

Historia klubu

Początki klubowe narciarstwa w Ustroniu sięgają początków XX w. Na początku lat trzydziestych ubiegłego wieku powstała Sekcja Narciarstwa Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Czantoria”, która urządziła pierwsze po I wojnie światowej zawody narciarskie 21 lutego 1932 r. pod stokiem Czantoria. Jednak pierwszą udokumentowaną imprezą sportową były zawody narciarskie zorganizowane w lutym 1913 r., które obejmowały trzy konkurencje: turystyczną wędrówkę, zjazd juniorów oraz skoki. Do spuścizny Sekcji Narciarskiej „Czantoria” nawiązała w późniejszych latach Kuźnia Ustroń tworząc m. in. sekcję narciarską, która zapisała w historii wiele znaczących osiągnięć. 28 listopada 2005 r. z inicjatywy osób propagujących narciarstwo zarejestrowano Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe „Czantoria” nawiązując jednocześnie do najstarszych sekcji narciarskich Ustronia.

Powyższe informacje pochodzą z I i II tomu Monografii Ustronia. Zachęcam do zgłębienia wiedzy z zakresu narciarstwa w powyższych wydaniach (kontakt – Muzeum Ustrońskie – Lidia Szkaradnik (tel. 033 854 29 96))

Sponsorzy i partnerzy SRS Czantoria